ПУТЬ
- основний голос (мелодія) в давньоруському церковному багатоголоссі. Виконавці П. звались путниками.