ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
- форми цілісного відображення об’єктивної дійсності суб’єктом. До П.п. належать відчуття, сприймання, пам’ять,уявлення, уява, мислення, мовлення, почуття, увага, воля. П.п. поділяються на пізнавальні, емоційні та вольові, вони суттєво впливають на перебіг музично-творчої діяльності.