ПСАЛТЕРІЙ
, псалтеріум (від гр. psallo - перебирати струнами) - багатострунний щипковий музичний інструмент з трикутним або чотирикутним корпусом. Звук видобували пальцями або плектром. До XIV ст. виник струнно-ударний різновид П., подібний до цимбал.