ПРЯМИЙ РУХ
- 1. Див. Пряме голосоведення. 2. Виклад мелодії (мотиву, поліфонічної теми, серії та ін.) в основному, не перетвореному вигляді. П.р. визначає величину і напрямок мелодичних інтервалів. 3. Відтворення побудови з вертикальним переставлянням мелодій у збільшенні, зменшенні, із зміною ритмічного рисунка.