ПРОТИРУХ
- 1. В поліфонічній музиці - повторення теми або мотиву з протилежним напрямком інтервалів. 2. Одночасне звучання мелодії в прямому голосоведенні та оберненні. 3. Те саме, що й обернення.