ПРОСТІ ІНТЕРВАЛИ
- інтервали, які за обсягом не перебільшують октави. До П.і. належать: прима, секунда, терція, кварта,квінта, секста, септима, октава (крім збільшеної).