ПРОПРІЙ
(від лат. proprius - власний, відмінний, особливий) - розділи католицької меси, текст яких змінюється протягом року залежно від церковного свята.