ПРОПОСТА
(іт. proposta - пропозиція) - провідний перший голос в імітаційно-поліфонічних творах, який викладає тему (див. Вождь).Складається з кількох розділів, що дорівнюють відстані від початку П. до вступу риспости. В нескінчених канонах П. повертаєтьсядо свого початку.