ПРОЛОГ
(гр. prologos - вступ) - вступна сцена оперної, драматичної, балетної вистави, де здійснюється виклад подій, що передують основній дії у виставі (напр., в опері 'Фауст' Ш.Гуно, балеті 'Спляча красуня' П.Чайковського) або міститься звернення 'від автора' (П. до опери 'Паяци' Р.Леонкавалло).