ПРОГРАМА
(іт. programma - пояснення) - 1. Послідовність номерів концерту, естрадної вистави, радіо або телевізійної передачі. 2. Літературний виклад змісту твору, що виконується. 3. Сюжет програмового музичного твору. 4. Стислий виклад навчального предмету; офіційний документ, де визначено перелік, зміст і послідовність питань, які слід вивчати. П. визначає часовий обсяг курсу, конкретизуючи змістовий бік навчального плану.