ПРИНЦИПИ
(від лат. principium - основа, начало) - 1. Вихідні положення певного вчення, в яких фіксується його предмет, теорія і методи. В галузі музичного навчання і виконавства основні П. стосуються специфічних засобів та підходів до розкриття художнього образу. 2. Сукупність основних положень теорії навчання, які визначають зміст і спрямування навчально-виховного процесу в будь-якій сфері музичного мистецтва. Основними П. музичної педагогіки вважаються П. послідовності та поступеневості оволодіння спеціальними навичками і уміннями, єдності художнього і технічного розвитку, індивідуального підходу до учня як неповторної особистості. 3. Морально-психологічні риси особистості, які характеризують внутрішні переконання, міцність та усталеність поглядів, її людську та творчу спрямованість. Чітку та послідовне дотримання П. визначає морально-психологічну рису особистості - принциповість.