ПРИМА
(лат. prima - перша) - 1. Інтервал, утворений двома звуками одного ступеня. Позначається цифрою 1. Чиста П. - інтервал, який не має тонового значення; збільшена П. (напр., до - до-дієз) дорівнює півтону. 2. Перший ступінь від того, що заданий. 3. Те ж саме, що основний тон акорду. 4. Назва різновиду інструментів певної родини (напр., домра-прима). 5. В театрі - виконавиця перших ролей.