ПРЕЛЮД

, прелюдія (від лат. praeludo - роблю вступ) - 1. Невеликий вступ імпровізаційного характеру перед основним викладом музичного твору - фуги чи сюїти. 2. Самостійна музична п’єса вільного складу з фігураційною розробкою, яка може передувати іншій п’єсі (наприклад, П. і фуга). 3. Невелика інструментальна (переважно фортепіанна) п’єса ( К. Дебюссі, С.Рахманінов, О.Скрябін, Ф.Шопен).