ПРЕДЙОМ
- поява окремого акордового звуку раніше всього акорду, яка виникає на слабкій долі такту, дисонуючи з попереднім акордом. Звичайно П. одноголосний, проте можуть зустрічатись подвійний чи потрійний П.