ПОЧУТТЯ
- психічні стани і процеси, які відображають емоційний бік духовного життя людини, суб’єктивне переживання подій та емоційного ставлення до навколишньої дійсності. П. може бути стійким і тривалим або короткочасним, викликаним конкретною ситуацією. За перебігом П. поділяються на афекти, настрої, пристрасті. П. мають велике значення у мистецькій діяльності, визначаючи ірегулюючи творчу неповторність особистості музиканта - виконавця і виступають могутнім джерелом створення художнього образу.