ПОНЯТТЯ
- форма абстрактного мислення, в якій у вигляді цілісної сукупності ознак відображаються істотні властивості предметів та явищ об’єктивної дійсності і загальні взаємозв’язки між ними.В утворенні П. застосовуються порівняння, аналіз і синтез, абстрагування, ідеалізацію, узагальнення та розумові висновки. Кожна галузь науки та культури характеризується властивій їй системою П.