ПОЛОНЕЗ
(фр. polonaise - польський) - старовинний польський тридольний бальний танець - хода урочистого характеру, яким відкривались урочисті танцювальні вечори та бали. До кращих зразків належать П.К.Вебера, М.Глінки, С.Монюшка, М.Мусоргського, М.Римського-Корсакова, О.Скрябіна, Ф.Шопена та ін.