ПОЛОВИННА ПАУЗА
- пауза, яка за тривалістю дорівнює половинній ноті (див. Додаток ІV).