ПОЛОВИННА НОТА
- нота. яка за тривалістю в два рази коротша за цілу. Позначається овалом з штилем (див. Додаток IIІ).