ПОЛІХРОННІСТЬ
(від гр. poly - багато і chronos - час) - поєднання голосів з різними одиницями виміру часу.