ПОЛІХОРД
(від гр. poly - багато і chordos - струна) - 1) Назва інструменту типу монохорда, але з 2 - 3 струнами. 2. Узагальнена назва звукорядів з різною кількістю ступенів (ді-, три-, тетра-, пента-, окто-, додека - хорди).