ПОЛІФОНІЧНІ ВАРІАЦІЇ
- різновид варіаційної форми, де застосовуються різноманітні поліфонічні засоби (контрапункт, складний контрапункт, імітація та імітаційні форми, поліфонізація акордової тканини і т.д.). Злиті остинатні П.в. спираються на одноголосну нетривалу і незмінну тему-мелодію та basso ostinato. Неостинатні незлиті П.в. спираються на відтворення розгорнутої одно- або багатоголосної теми з змінами та її поліфонічним оформленням. До П.в.належать мотет, пасакалья, чакона, фугета, кводлібет і т.ін. В сучасній музиці П.в. застосовували Б.Барток, В.Лютославський, М.Регер, І.Стравінський, В.Торміс, П.Хіндеміт, Д.Шостакович та ін.