ПОЛІТОНАЛЬНІСТЬ
(від гр. poly - багато і тональність) - комплексна тональна система, де окремо взяті частини можуть поза контекстом вважатись тональностями, що накладаються одна на іншу. П. виникає в разі одночасного звучання двох оркестрів або напливу кількох музичних рядів в кіносценах і т.д.