ПОЛІТЕМПОВІСТЬ
(від гр. poly - багато і темп) - одночасне поєднання голосів у різних темпах.