ПОЛІТЕМАТИЗМ
(від гр.poly - багато і thema - основа) - композиційний прийом, який полягає в побудові твору на протиставленні або співставленні двох або кількох музичних тем в процесу розвитку; застосовується в сонатній та іншій формах. Термін введений на відміну від монотематизму.