ПОЛІСТИЛІСТИКА
(від гр.poly - багато і стиль) - зумисне поєднання в одному творі несумисних, або надзвичайно відмінних, різнорідних стилістичних елементів. Основні форми П. – колаж, цитата, псевдоцитата, ілюзія, алюзія, натяк тощо.