ПОЛІРИТМІЯ
(від гр. poly - багато і ритм) - поєднання в одночассі двох і більше ритмічних рисунків, що не співпадають, необхідна умова поліфонії.