ПОЛІМОДАЛЬНІСТЬ
(від гр. poly - багато і лат. modus - міра, спосіб, правило) - вид поліладовості, де суміщуються два і більше симетричних лади.