ПОЛІМЕТРІЯ
(від гр. poly - багато і metron - міра, розмір) - поєднання в одночассі двох або трьох метрів, одна з поширених формполіритмії, для якої характерним є неспівпадання акцентів в різних голосах.