ПОЛІЛАДОВІСТЬ
(від гр. poly - багато і лад) - поєднання в одночассі двох або більше ладових звукорядів з спільною тонікою, одна з форм ладозвукорядної структури в 12-ступеневій звуковій системі.