ПОЛІГАРМОНІЯ
(від гр. poly - багато і гармонія) - складна звукова структура, яка об’єднує прості структури (акорди, ладові звукоряди тощо). Види П.: поліакорд, полімодальність, політональність, поліладовість, поліметрія, поліритмія та ін. Функціонально П. полягає в утворенні нових звукових якостей, які відсутні у її складових частинах.