ПОЛІАКОРД
(від гр. poly - багато і акорд) - комплексний за структурою акорд, кожну частину якого можна розглядати як самостійний акорд (див. Субакорд).