ПОЗААКОРДОВІ ТОНИ
- звуки будь-якого голосу багатоголосної музики, які не входять до складу акорду, утвореного іншими голосами, і порушують його терцеву побудову. До П.т. належать: прохідний звук, допоміжний звукзатримання.