ПОЕМА
(гр. poiema - твір) - 1. Невелика інструментальна п’єса лірико-драматичного або лірико - розповідного характеру з вільною побудовою (напр., П. для скрипки та фортепіано З.Фібіха) 2. Великий одночастинний оркестровий програмовий твір (напр.,'Симфонічна поема' Ф.Ліста. 'Поема вогню' О.Скрябіна). 3. Великий вокальний або вокально-інструментальний твір (напр., поема-кантата 'Хустина' Л.Ревуцького).