ПОДВІЙНИЙ ХОР
- хор, поділений на дві частини (два окремі хори). Кожна частина П.х. включає всі партії самостійного хору (сопрано, альти, тенори, баси), їх поєднання утворює багатоголосний (з восьми та більше голосів) хоровий ансамбль.