ПОВНИЙ КАДАНС
- закінчення гармонічного руху на тонічному тризвуку з основним тоном у басі.