ПЛАГІАТ
(від лат. plagio - викрадати) - використання як власного запозиченого музичного тексту або літературної інформації без зазначення справжніх джерел.