ПЕРЦЕПЦІЯ
(від лат. perceptio - пізнавання, сприймання) - див. Сприйняття, Сприймання.