ПЕРСЕВЕРАЦІЯ
(від лат. persevero - продовжую, наполягаю) - багаторазове мимовільне повторення певної дії, промовляння тих самих слів, тих самих звуків, образів, мелодій тощо. П. може бути наслідком сильних вражень, переживань або перевтоми внаслідок багаторазового повторення однакових дій. Позбавитись П. можна шляхом дозування і урізноманітнення занять та відпочинку нервової системи і мозку. Врахування можливості П. особливо слід враховувати підчас організації індивідуальних музичних занять з дошкільниками та молодшими школярами.