ПЕРМУТАЦІЯ
(від лат. permutatio - зміна, змінювання) - 1. В системі сольмізації одночасна зміна модальної функції (fa - mi) та висоти (бемоль - бекар). 2. Вид вертикально - рухливого контрапункту, коли кожна мелодія проводиться в кожному з голосів. 3. Перестановка будь-яких музичних елементів залежно від серійного порядку - ротація, похідні роди тощо.