ПЕРІОД
(гр. periodos - проміжок часу) - найменша музична побудова, де викладено відносно закінчену музичну думку. П. звичайно складається з двох подібних за структурою речень (кожне з 4, 8 або 16 тактів), які завершуються різними каденціями. В формі П. інколи створюються окремі музичні твори (романси, прелюдії, п’єси і т.д.).