ПЕНТАХОРД
(від гр. pente - п’ять і chorde - струна) - 1. П’ятиступеневий звукоряд діатонічного ладу в межах чистої квінти. 2. Гамоподібна послідовність п’яти ступенів, побудована від будь-якого ступеня ладового утворення.