ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ
- психічні риси особистості, необхідні для ефективного здійснення педагогічної діяльності. П.з. передбачають відповідну світоглядну і моральну спрямованість особистості, ділові якості - спеціальні музичні та педагогічні уміння, навички і досвід, риси характеру (комунікативність, врівноваженість та емоційність та ін.), здатність визначати індивідуальні особливості учнів, а також тонке відчуття їх настрою, переживань, прагнень, нахилів, специфіки психічної організації. Визначними П.з відзначались українські педагоги - музиканти різного фахового спрямування О.М.Благовидова, В.М.Верховинець, Т.Я.Веске, М.Д.Леонтович, М.Ф.Колесса, М.В. Микиша, О.О.Муравйова, К.К.Пігров, Л.М.Ревуцький, К.Г.Стеценко, Є.І.Чавдар та багато ін. П.з. ґрунтуються на нахилах до педагогічної діяльності, формуються і вдосконалюються під час педагогічної роботи.