ПЕДАГОГІКА
(від гр. paidagogike - виховування) - наука про закономірності виховання, навчання і освіту людини, спільну діяльність учня і викладача на ґрунті гуманізму, взаєморозуміння, взаємоповаги та взаємодії, єдності мети, завдань, інтересів і прагнень. До системи П. належать і галузі музичної педагогіки - вокальна, інструментальна, хорова тощо, які своєю чергою розгалужуються на окремі складники.