ПЕДАГОГ
(від гр. paidagogos - вихователь) - 1. Фахівець, який здійснює навчально-виховну роботу з дітьми та молоддю в певній галузі знань (напр., музично-теоретичних) та практичної діяльності (напр., з гри на бандурі, домрі, скрипці, фортепіано, диригування,сольного або хорового співу тощо). 2. Науковець, який досліджує теоретичні проблеми педагогіки, зокрема, музичного навчання та виховання.