ПАУЗА
(від гр. pausis - перерва, зупинка) - 1. Тимчасова перерва в звучанні одного, кількох або всіх голосів музичного твору на заздалегідь визначений час. 2. Знак, що визначає тривалість перерви (1) в звучанні. За тривалістю П. є такими ж, як і ноти (див. Додаток ІV).