ПАСТОРАЛЬ
(від лат. pastoralis - пастуший) - 1. Невелика опера, пантоміма або балет, яка ідилічно змальовує сільське життя. 2. Вокальна або інструментальна п’єса, присвячена картинам природи чи сільського життя. 3. Пастуша пісня. 4. Вставна сцена в опері або іншій виставі в стилі П. - напр., П. 'Щирая пастушка' в опері 'Пікова дама' П.Чайковського. 5. Симфонічний твір, присвячений образамприроди чи життя пастухів ('Пасторальна симфонія' Л.Бетховена, 'Пори року' А.Вівальді та ін.).