ПАРТІЯ
(від лат. pars - частина). 1. Голос або голоси музичного твору для одного чи однорідної групи виконавців. 2. Розділ експозиції і репризи сонатної форми - головна П., зв’язувальна П., побічна П., заключна П. 3. В багатоголосній поліфонічній музиці - те ж, що голос. 4. В Німеччині - теж саме, що партита.