ПАРОДІЯ
(гр. parodia - всупереч, проти пісні) - 1. Музичний твір, створений на основі запозиченого музичного матеріалу, нова підтекстовка певної мелодії або п’єси, коли до одного голосу приєднувались інші голоси, оновлювались фактура, гармонія, ритміка тощо. Принцип П. використовувався в месі, шансон, мотеті, кантаті та інших жанрах. 2. Комічне відтворення індивідуальних рис стилю, техніки, жанрової системи, конкретного твору (баладна опера, кводлібет, фроттола та ін.). Серед зразків - 'Вампука' В.Еренберга (1909), 'Класик', 'Райок' М.Мусоргського та інші.