ПАРАЛЕЛІЗМ
(від гр. parallelos - дослівно: той, хто йде поруч) - рух голосів із збереженням одного інтервалу між ними (П. терцій, квінт, секст і т.д.). Рух самостійних голосів паралельними квінтами і октавами, а також терціями, що утворюють тритон, в курсах класичної гармонії та поліфонії вважався забороненим, хоча його доцільність, підтверджена народним багатоголоссям, дістала поширення в музиці ХХ ст.